Lourdes

Mar 11, 2018

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REALIZACJI PROGRAMU!

>>>KAŻDEGO DNIA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWĘTEJ<<<

 

CENA: 1000 PLN + 290 EUR

* obejmuje składkę na Fundusz Gwarancyjny

 

CENA ZAPEWNIA:

  • bilet lotniczy + opłaty lotniskowe;
  • zakwaterowanie;
  • wyżywienie (2 posiłki: śniadanie i ciepła kolacja);
  • opiekę przewodnika;
  • bilety wstępu;
  • ubezpieczenie.

 

ZAPISUJĄC SIĘ NA PIELGRZYMKĘ  NALEŻY DOSTARCZYĆ:

1. Czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika Pielgrzymki oraz potwierdzenia: wpłaty zaliczki i dopłat;

2. Ksero paszportu (strona ze zdjęciem) lub dowodu osobistego

    - dokument ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z Pielgrzymki;

3. Wpisowe 1.000 zł.