ZIEMIA ŚWIĘTA

Oct 16, 2017
3. DZIEŃ: TYBERIADA – JEZIORO GALILEJSKIE – TYBERIADA

Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: KościółRozmnożenia Chleba i Prymatu św. Piotra. Kafarnaum - „Miasto Jezusa”. Rejs po Jeziorze Galilejskimdo Ein Gev. Rzeka Jordan - odnowienie przyrzeczeń Chrztuświętego.

 4. DZIEŃ: TYBERIADA – MORZE MARTWE – BETLEJEM

Nazaret. Grota i Bazylika Zwiastowania NMP,kościół św. Józefa nad warsztatem św. Józefa. Kąpiel w Morzu Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Betania. Sanktuarium Łazarza, Marty i Marii. Zakwaterowanie w Betlejem.

 5.DZIEŃ: BETLEJEM – AIN KAREM – JEROZOLIMA

Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbietyi Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jerozolima.Zwiedzanie Bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i Bazylika Narodzenia, kościół św. Katarzyny, Grota św. Józefa,

Grota św. Hieronima, Grota Mleczna.

 6. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM

Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienia, „Pater Noster”, „Dominus Flevit”. Panorama Jerozolimy, Grób Maryi, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii. Mur Płaczu. Góra Syjon: Wieczernik i „Grób Dawida”, kościoły: Zaśnięcia NMP
i św. Piotra „In Gallicantu”.

 7. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM

Jerozolima. Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Czas na indywidualną modlitwę w Bazylice Bożego Grobu oraz na zakup pamiątek.

 8. DZIEŃ: IZRAEL – polska

Transfer na lotnisko, przelot do kraju.

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REALIZACJI PROGRAMU!

 

>>> KAŻDEGO DNIA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ <<<

 

 CENA: 1.900PLN + 550USD

(dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 400 USD)

 CENA ZAPEWNIA:

  • bilety lotnicze + opłaty lotniskowe;
  • zakwaterowanie w hotelach;
  • wyżywienie (2 posiłki dziennie);
  • przejazdy na terenie Izraela;
  • przejazd taksówką na Górę Tabor, bilety na statek po Jeziorze Galilejskim;
  • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
  • opiekę pilota i przewodnika;
  • ubezpieczenie turystyczne.

 

Jeżeli koszt paliwa, opłat lotniskowych itp., będzie zdecydowanie wyższy od obecnego, wtedy biuro będzie zmuszone podwyższyć cenę pielgrzymki.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kwoty podanej w dolarach (w zależności od cen ropy naftowej na rynkach finansowych), jednak nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem pielgrzymki.

PEŁNĄ OPŁATĘ ZA PIELGRZYMKĘ NALEŻY UIŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ 30 DNI PRZED

WYJAZDEM!

 

ZAPISUJĄC SIĘ NA PIELGRZYMKĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ:

1. Czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika Pielgrzymki oraz potwierdzenia: wpłaty zaliczki i dopłat,

2. Kserokopię paszportu – strona ze zdjęciem (paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty      powrotu z pielgrzymki),

3. Osoby powyżej 65. roku życia – zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,

4. Wpisowe 1.000 zł.

 

 

OSOBOM POWYŻEJ 65. ROKU ŻYCIA ORAZ OSOBOM Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI

I NOWOTWOROWYMI ZALECAMY DOUBEZPIECZENIE!

 

B L I Ż S Z E  I N F O R M A C J E

PIELGRZYMKI KATOWICE

40-008 Katowice, ul. Warszawska 58

tel.: +48 32 356 90 50

www.pielgrzymki.katowice.pl