odpust

Jul 15, 2017

Program uroczystości Odpustowych

 

  • sobota 22 lipca

 odwiedziny chorych i starszych parafian od godz. 8.00
(chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej)

 16.00 spowiedź dla dzieci i młodzieży

 16.30 spowiedź przed odpustem

 17.20 Pierwsze Nieszpory

  • niedziela 23 lipca

 kazania odpustowe głosi nam ks. Józef Dorosz proboszcz parafii św. Józefa w Zabrzu.

 8.30 Msza z udziałem naszego Chóru św. Cecylii

 11.15 suma odpustowa z udziałem orkiestry i procesją.

 Po sumie koncert orkiestry i odpustowa kawa w ogrodach probostwa.

 15.00 nieszpory odpustowe z kazaniem

  • poniedziałek 24 lipca

 10.00 Msza z udzielaniem sakramentu chorych
i spotkanie przy odpustowej kawie w Domu Parafialnym

17.00 na cmentarzu modlitwa różańcowa za zmarłych z czytaniem wypominek (wypomniki-zalecki można składać w zakrystii, kancelarii parafialnej lub bezpośrednio przed modlitwą na cmentarzu)

18.00 na cmentarzu Msza św. za wszystkich zmarłych parafian.

Święta Anno – módl się za nami