Katechezy dla dorosłych i młodzieży


„Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary.” (Łk 17,5) Ta prośba apostołów jest w dzisiejszym świecie niezwykle aktualna. Odpowiedzią na nią jest ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary, który otwiera list apostolski Porta fidei, gdzie możemy czytać: «„Podwoje wiary” (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia.» Idąc tą drogą wskazaną przez Ojca Świętego zapraszamy na katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i dorosłych, prowadzące do wiary dojrzałej.Od poniedziałku 28 stycznia zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej, które będą głoszone w parafii św. Anny w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18.30 po wieczornej mszy świętej.

Zapraszamy na nie wszystkich parafian: młodych i starszych, małżonków, zapracowanych i bezrobotnych, wszystkich, którzy pragną zbliżyć się do Chrystusa, wejść z nim w osobistą relację, pogłębić swoją wiarę, zacząć żyć w perspektywie Słowa Bożego, zrozumieć swoje powołanie życiowe. Kościół w tym wyjątkowym czasie, wzywając do nawrócenia, daje taką właśnie pomoc w postaci katechez neokatechumenalnych, dzięki którym Pan Bóg będzie mógł działać w Twoim życiu.

Dla Pana Boga nie ma bowiem nikogo straconego, dlatego zaproszenie to kierujemy także do tych, którzy są daleko od Kościoła: kogoś w rodzinie, sąsiada, współpracownika. Dla Ciebie i Twoich bliskich jest możliwe nowe życie, które Pan Bóg zaplanował. Przyjdź i posłuchaj: poniedziałki i czwartki o 18.30 – po wieczornej mszy świętej.

Katechezy te otwierają drogę dla wspólnoty neokatechumenalnej, która zostaje wszczepiona w parafię rozumianą jako wspólnota wspólnot. Wspólnoty neokatechumenalne stwarzają możliwość rozwoju ducha modlitwy, pogłębiania wiary, poznawania Pisma Świętego, uczenia się aktywnego uczestnictwa w liturgii i głębszego przeżywania tajemnic zbawienia dokonujących się w celebracjach Kościoła. Doświadczamy też życia we wspólnocie sióstr i braci.