O chrześcijańskim obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – to trzecie przykazanie ustanowione przez Boga w Dekalogu. Dotyczy ono czczenia dni, uznanych przez Pana i Kościół za święte.

I PRZYKAZANIE KOŚCIELNE
W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się do prac niekoniecznych.

Przykazanie to domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota wierzących, aby upamiętnić zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 2180 mówi:
W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej.

Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego w kanonie 2180 z roku 1983 uzupełnia:
Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo Pańskie: "W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej" 95 . "Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego". Przepis z roku 1983 nie zwalnia jednak wiernych od święcenia dnia Pańskiego, którym jest niedziela.

W Polsce, poza niedzielą należy obchodzić:
1. Uroczystość Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa (25 grudnia);
2. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia);
3. Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia);
4. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało - święto ruchome obchodzone w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy)
5. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia);,
6. Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).