PIELGRZYMKI W NAJBLIŻSZYM CZASIE

 

Pielgrzymka


jest szczególnym czasem przeżywania jedności wspólnoty Kościoła, poznaniem bogactwa i wielkiego dziedzictwa kulturowego Kościoła katolickiego.
Pielgrzymka to akt wiary, świadectwo miłości. Jezus ciągle się przemieszczał, odwiedzał bliskich i przyjaciół, ale też nawiedzał świątynie i przeróżne ważne dla Izraelitów miejsca.
Ludzie, którzy pragnęli słuchać Jego nauki, kroczyli za Nim. Wszędzie gdzie Go spotkali doznawali uzdrowień i wielbili Boga.

 

Pielgrzymki

Oct 16, 2017

 ZIEMIA ŚWIĘTA

Śladami Odkupiciela
Pielgrzymka 8 – dniowa, samolotowa

TERMIN:  18-25 luty 2018

 

1. DZIEŃ: POLSKA – IZRAEL

Spotkanie pielgrzymów na lotnisku, przelot do Izraela.

Zakwaterowanie i nocleg.

 2. DZIEŃ: TYBERIADA – GÓRA TABOR – KANA GALILEJSKA – TYBERIADA

Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia. Góra Karmel – Sanktuarium Stella Maris. Kana Galilejska – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.