PIELGRZYMKI W NAJBLIŻSZYM CZASIE

 

  • Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania:
  • 28 VIII – Panewniki
  • 6 IX – Pielgrzymka do miejsc kultu MB Fatimskiej w naszej diecezji (Drutarnia, Pawełki, Turza k/Lisowa)
  • 12 IX – Piekary Śl.

 

 

 

Pielgrzymka


jest szczególnym czasem przeżywania jedności wspólnoty Kościoła, poznaniem bogactwa i wielkiego dziedzictwa kulturowego Kościoła katolickiego.
Pielgrzymka to akt wiary, świadectwo miłości. Jezus ciągle się przemieszczał, odwiedzał bliskich i przyjaciół, ale też nawiedzał świątynie i przeróżne ważne dla Izraelitów miejsca.
Ludzie, którzy pragnęli słuchać Jego nauki, kroczyli za Nim. Wszędzie gdzie Go spotkali doznawali uzdrowień i wielbili Boga.

 

Pielgrzymki