PIELGRZYMKI W NAJBLIŻSZYM CZASIE

 

  • Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania:
  1. pielgrzymka rodzin dzieci I-Komunijnych na Górę św. Anny – 17 i 24 maja
  2. Noc pokuty w Turzy Śl. - 29/30 maja. Wyjazd godz. 18.00
  3. pielgrzymka na kalwarię w Wąsoszu Górnym zakończona piknikiem w Turzy – 31 maja
  4. turnus wypoczynkowy w Ośrodku Caritas w Turzy
    – 31 maja - 7 czerwca
  5. 5.   pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę – 3 czerwca

 

 

 

 

Pielgrzymka


jest szczególnym czasem przeżywania jedności wspólnoty Kościoła, poznaniem bogactwa i wielkiego dziedzictwa kulturowego Kościoła katolickiego.
Pielgrzymka to akt wiary, świadectwo miłości. Jezus ciągle się przemieszczał, odwiedzał bliskich i przyjaciół, ale też nawiedzał świątynie i przeróżne ważne dla Izraelitów miejsca.
Ludzie, którzy pragnęli słuchać Jego nauki, kroczyli za Nim. Wszędzie gdzie Go spotkali doznawali uzdrowień i wielbili Boga.

 

Pielgrzymki