Co powinniśmy jako katecheci wiedzieć o nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego?
Jaki ma ona związek z naszymi zadaniami i celami?
Czy wpisujemy się w pełni w zadania szkoły?
Czy uzupełniamy proces kształcenia o istotne wartości, dodajemy coś nowego?