Jak należy przygotować się do przyjścia księdza lub szafarza z Komunią św.:

- w miarę możliwości zebrać osoby bliskie choremu

- przygotować stolik blisko łóżka chorego, nakryty białym obrusem 
- na środku stolika zostawić puste miejsce, aby ksiądz mógł tam złożyć Najświętszy Sakrament; krzyż, świece, szklankę z czystą wodą, talerzyk z wodą święconą oraz odrobiną waty i ewentualnie kwiaty postawić na obrzeżu stolika

- podczas spowiedzi chorego domownicy wychodzą zamykając drzwi i modlą się w innym miejscu

- po spowiedzi, domownicy wracają do pokoju chorego i klęcząc biorą udział w obrzędzie Komunii św.

 

Dni chorego:

- odbywają się raz lub dwa razy do roku

- zapraszamy chorych na wspólną Mszę św., podczas której  chorzy mogą przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych

- po Mszy św. odbywa się wspólne spotkanie przy herbacie, tzw. agapa. 

Szpital (Klinika nr 1 w Zabrzu):

Na terenie parafii znajduje się Szpital, w którym znajduje się kaplica. Msze św. odbywają się tam w niedzielę o godz. 7.00 oraz we wtorek i czwartek o godz. 19.00. Ponadto ksiądz kapelan odwiedza chorych w salach.