W kościele św. Anny w Zabrzu znajdują się 47-głosowe organy piszczałkowe opus 557 z 1900 roku, które zostały wykonane przez firmę „Schlag & Söhne” ze Świdnicy.17 listopada 2010 roku organy zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa śląskiego. Remont organów został wykonany w 2010 roku przez pana mgr inż. Henryka Hobera z Olesna.

Opis instrumentu:
 • prospekt w stylu neoromańskim, złożony z pięciu segmentów piszczałkowych zwieńczonych gzymsami,
 • traktura pneumatyczna,
 • wiatrownice skrzyniowe-upustowe,
 • dwa miechy pływakowe,
 • trzy manuały i pedał (skala manuałów obejmuje dźwięki w zakresie od C do f3 a pedału od C do d1),
 • kontuar i traktura z przekaźnikami wiatrownic  typu napełniającego,
 • 47 głosów,
 • piszczałki wargowe oraz języczkowe: metalowe i drewniane(ilość- 2946 sztuk).

Dyspozycja organów piszczałkowych opus 557:

1. Manuały oraz pedał:

Manuał I:
Mixtur 3-5f., Rauschquinte 2 ⅔u.2', Cornett 3f.8', Octave 4', Hohlflöte 4', Violine 4', Trompete 8', Quintatön 8', Gemshorn 8', Gamba 8', Doppelflöte 8', Hohlflöte 8', Principal 8', Quintatön 16', Principal 16'.
Manuał II:Mixtur 3f., Quarte 2f., Principal 4', Gemshorn 4', Flautodolce 4', Klarinette 8', Rohrflöte 8', Salicional 8', Portunal 8', Principal 8', Bordun 16'.
Manuał III:
Gedackt 16', Geigenprincipal 8', Flûte harm. 8', Liebl.Gedackt 8', Aeoline 8', Oboe 8', Traversflöte 4', Fugara 4', Progr.harm.2-3f.
Pedał:
Majorbass 32', Principalbass 16', Violon 16', Subbas 16', Harmonikabass 16', Posaune 16', Quinte 10 ⅔, Octavbass 8', ViolonCello 8', Bassflöte 8', Trompete 8', Principal 4'.

2. Urządzenia dodatkowe:

 a). Połączenia:

 • manuałów: Man.coppel. II z I, Man.coppel. III z I, Man.coppel. III z II,
 • pedału z manuałami: Ped.coppel I M., Ped.coppel II M., Ped.coppel III M.,
 • zbiorowe: Kollectivkoppel(włącznik wszystkich połączeń)

b). Pozostałe urządzenia dodatkowe:

Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Piano Pedal, Rollschweller(crescendo), Rohrwerkabsteller(wyłącznik głosów języczkowych), Registerausschalter(wyłącznik rejestrów ręcznych), Windanzeiger(wskaźnik wiatru;był przydatny w organach z kalikantem, pokazywał czy w miechu było wystarczające ciśnienie.W organach św. Anny w Zabrzu pokazuje po prostu czy organy są włączone), Auslöser(kasownik urządzeń dodatkowych i kombinacji głosów),Combin. I, Combin. II, Combin. III.(kombinacje głosów :I, II, III).

Organiści pracujący w parafii św. Anny w Zabrzu:
Józef Lubczyk, Maksymilian Glumb, Jan Kobeck, Roman Wolny, Wiktor Ogiewa, Karol Pieszkała, Paweł Sewera,  Ryszard Klein i  Marek Grzywacz (obecnie)

Osoby wspomagające pracę organistów w parafii św. Anny w Zabrzu:
Łucja Krosny oraz  Jan Szymroszczyk.

Autor: mgr Marek Grzywacz-organista parafii św. Anny w Zabrzu

BIBLIOGRAFIA:

Hober Henryk: Organy piszczałkowe w kościele św. Anny w Zabrzu. Rozm. przepr. Marek Grzywacz,
Zabrze, kwiecień 2013,

Kusche Józef: 110 lat św. Anny w Zabrzu, Zabrze 2010,

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach: Decyzja w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków ,,B", Katowice, dnia 17 listopada 2010 roku.

Publikowanie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie zdjęć, tekstów, grafik lub jakichkolwiek innych treści opublikowanych na stronie internetowej www.anna.zabrze.pl bez pisemnej zgody autora jest zabronione!