Śląska Szkoła Ikonograficzna


we współpracy z Katedrą Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

oraz Parafią pw. Św. Anny w Zabrzu

organizują

warsztaty teoretyczno-praktyczne malowania (pisania) ikon wraz ze studium teologii, technologii, estetyki ikony
i elementów teologii duchowości chrześcijańskiego Wschodu w roku akademickim 2014/2015

Warsztaty dla początkujących odbywać się będą w poniedziałki od godz. 17.00 do godz. 20.00 w siedzibie Szkoły, w Domu Parafialnym kościoła Św. Anny w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 20.

od października 2014 do czerwca 2015, z przerwami świątecznymi.

 

Opis, terminy i wszelkie dodatkowe informacje,

oraz możliwość pobrania formularza zgłoszeniowego na naszej stronie:
www.ssi.edu.pl. w zakładce “Warsztaty Nauka”,

i www.anna.zabrze.pl. w zakładce „Grupy parafialne”

 

Zgłoszenia do 15.09.2014. Ilość miejsc ograniczona.

Śląska Szkoła Ikonograficzna (Silesian School of Iconography, skrót: SSI)


jest ruchem w
Kościele rzymskokatolickim posiadającym strukturę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą osoby piszące (malujące) ikony, teologowie ikony, twórcy sztuki sakralnej zarówno duchowni, jak i świeccy. Siedziba Śląskiej Szkoły Ikonograficznej mieści się w Zabrzu przy kościele św. Anny. Szkoła prowadzi regularne zajęcia, warsztaty wakacyjne, formację duchową i artystyczną, ściśle współpracuje z Wydziałem TeologicznymUniwersytetu Opolskiego.

Pierwszy projekt statutu Śląskiej Szkoły Ikonograficznej o nazwie „Szkoła Ikonopisarska «Pantokrator»” powstał w kwietniu 2001 r. w Wellington w Nowej Zelandii. Założycielami Szkoły są ks. Dariusz Klejnowski-Różycki (uczeń Egona Sendlera SJ – Paryż) i jego mama Janina Różycka-Klejnowska (ikonograf, dziennikarka). Od lipca 2001 r. rozpoczęli działalność edukacyjno-formacyjną tworząc struktury, kształcąc kadrę i członków Szkoły. W roku 2012 Śląska Szkoła Ikonograficzna gromadziła ok. 300 członków, wykształciła ok. 700 osób na różnym poziomie wprowadzając w arkana sztuki ikonopisarskiej.

Śląska Szkoła Ikonograficzna prowadzi działalność wydawniczą, publikuje badania związane z teologią ikony, jej technologią i estetyką bizantyjską. Opracowuje wzorniki (podlinniki) ikon współczesnych świętych. We współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego Śląska Szkoła Ikonograficzna wydała „Rytuał ikonopisarski” będący zbiorem modlitwikonopisarzy podczas tworzenia ikony.

W skład Rady Naukowej Wydawnictwa Śląskiej Szkoły Ikonograficznej wchodzą (2012):

 1. ks. prof. dr hab. Janusz Maria Czerski, mitrat, birytualista, emerytowany Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu WTUO, wieloletni wykładowca teologii ikony i duchowości chrześcijańskiego Wschodu;
 2. prof. dr hab. Karol Klauza, wieloletni Kierownik Katedry Teologii Ikony KUL;
 3. ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej WTUO;
 4. ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w Katedrze Katechetyki i Teologii Pastoralnej WTUO;
 5. bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, kierownik Katedry Historii Kościoła i Patrologii WTUO;
 6. ks. dr Trojan Marchwiak, kapłan archidiecezji poznańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 7. ks. dr hab. Andrzej Perzyński, prof. UKSW, kapłan archidiecezji łódzkiej, Katedra Teologii Pozytywnej UKSW;
 8. Janina Różycka-Klejnowska, ikonograf i dziennikarka, współzałożycielka SSI;
 9. ks. Artur Sepioło, kapłan diecezji gliwickiej, diecezjalny moderator ruchów i stowarzyszeń;
 10. ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, kapłan archidiecezji katowickiej, kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTUŚ;
 11. ks. dr Robert Urbańczyk, kapłan diecezji gliwickiej, wykładowca seminarium i WTUO;
 12. ks. prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza, kapłan diecezji gliwickiej, kierownik Katedry Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii WTUO.


Szkoła kształci ikonografów oraz tworzy wspólnotę ikonografów i teologów ikony skupiając twórców sztuki sakralnej głównie ze
Śląska, ale nie tylko. Prowadzi w internecie zamkniętą listę dyskusyjną dla ikonografów, w której prowadzone są dyskusje na tematy związane z duchowością ikonografów, technikami ikonopisarskimi i bieżącymi wydarzeniami.

Szkoła gromadząc ekspertów z dziedziny ikonografii wykonuje ekspertyzy do muzeów, posiadających w swoich zbiorach ikony, datuje i opisuje od strony technicznej i teologicznej dzieła muzealne. SSI organizuje także liczne wystawy i prelekcje poświęcone ikonie.

Szkoła kształci uczniów posługiwania się tradycyjnymi, naturalnymi technikami malarstwa tablicowego, takimi, jakimi posługiwano się w średniowieczu, stosując m.in. naturalne pigmenty, malując za pomocą wina mszalnego, żółtek kurzych jaj, itp. Przy każdej czynności ikonopisarkiej uczniowie odmawiają odpowiednie modlitwy. Duży nacisk szkoła kładzie na formację teologiczną i duchową ikonografów, nie dopuszczając do tworzenia ikon ludzi nie związanych z Kościołem. Cechą charakterystyczną Szkoły jest także wspólnotowe tworzenie ikon: poszczególne ikony są tworzone przez kilku ikonografów, a nie przez jednego. Jest to istotnym elementem formacji, aby wiara wyrażana poprzez sztukę liturgiczną była wiarą wspólnotową a nie jedynie ekspresją indywidualnych upodobań.

Śląska Szkoła Ikonograficzna współpracuje także ze Stowarzyszeniem Sinicum im. Michała Boyma SJ, kształcąc chińskich kleryków, księży i zakonnice i wspierając inicjatywy mające na celu rozwój Kościoła w Chinach.