Schola dziecięca parafii św. Anny w Zabrzu

śpiewamy na mszach niedzielnych o 10.00
i na mszach szkolnych w czwartki o 16.30

 

tu zobacz śpiewnik scholi

 
swoim śpiewem wychwala Pana Boga i ubogaca liturgię mszy świetych.
By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych, ważne jest za to by członkowie scholi lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. 

Zapraszamy do scholi dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej
i młodzież do 18 roku życia.

Osoby dorosłe chcące śpiewać zapraszamy do chóru św. Cecylii działającego przy naszej parafii św.Anny w Zabrzu