Rodzina Żywego Różańca
 
opiekun grupy - ks. Marcin Wojtczak
 
 
Historia Żywego Różańca w parafii św. Anny sięga lat 60-tych XX wieku. W „Złotej księdze Różańca św.” zapisano ponad 1500 nazwisk! Jest również własnoręczny wpis ks. prał. Franciszka Pieruszki, ówczesnego proboszcza. Jednak nie ma żadnej informacji o podziale na poszczególne róże różańcowe. Z tego okresu znane są jedynie trzy zelatorki - Maria Cieślik, Julia Wilczura oraz Joanna Palich. Pewne jest, że najstarsza z istniejących róż to Róża Matki Boskiej Fatimskiej, której zelatorką jest Władysława Konat.
 
 

Kolejne róże powstały w 2003 roku. 13 maja powstała Róża Maryi Niepokalanej, którą zelatorką jest Róża Schlisch, a pozostałe róże w październiku, po parafialnych rekolekcjach.

Powstały wtedy: Róża św. Faustyny (zelatorka Teresa Niewiadomska), Róża św. Edyty Stein (zelatorka Cecylia Kolenda), Róża św. o. Pio (zelator Michał Kudełka), Róża św. Maksymiliana (zelator Wojciech Wizental), Róża św. Klary (zelatorka Irena Nohl), Róża bł. Matki Teresy (zelatorka Jadwiga Mitek) oraz Róża Matki Bożej Częstochowskiej (zelatorka Elżbieta Hawling).

Po 10 latach skład róż uległ zmianie, wiele osób zmarło lub wyjechało, większość róż była w mocno okrojonym składzie.

 

Obecnie w parafii istnieje 13 pełnych róż różańcowych,
w tym trzy róże rodziców, modlących się za swoje dzieci.

1. Róża Matki Bożej Fatimskiej -              zelatorka Władysława Konat

2. Róża Maryi Niepokalanej -                   zelatorka Róża Schlisch

3. Róża św. Faustyny -                              zelatorka Teresa Niewiadomska

4. Róża św. Edyty Stein -                          zelatorka Cecylia Kolenda

5. Róża św. o. Pio -                                    zelator Michał Kudełka

6. Róża św. Klary -                                     zelatorka Irena Nohl

7. Róża bł. Matki Teresy -                         zelatorka Małgorzata Nowosad-Siedlecka

8. Róża św. Maksymiliana -                      zelatorka Jadwiga Trembecka

9. Róża św. Jana Pawła II i

   św. Jana XXIII -                                       zelatorka Anita Grzegorzak

10. Róża św. Bernadety -                          zelatorka Barbara Dziembała.

 Róże Rodziców za dzieci.

11. Róża św. Jana Pawła II -                    zelatorka Elżbieta Dubel

12. Róża św. Jana -                                   zelator Bogdan Dubel

13 Róża św. Józefa -                                 zelatorka Katarzyna Zielińska.

 

Członkowie Żywego Różańca spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie i nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca. Dwa razy do roku organizowane są pielgrzymki na Jasną Górę oraz do diecezjalnego sanktuarium w Rudach. Z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy odbywają się spotkania świąteczne w domu parafialnym. Zelatorką parafialną Rodziny Żywego Różańca jest Róża Schlisch.