Działalność naszego Parafialnego Zespołu Charytatywnego Caritas w I kwartale 2013 roku.

  • Prowadzenie Ochronki dla 48 dzieci w każdą sobotę
  • Przygotowanie i rozniesienie po domach ponad 200 paczek świątecznych dla biednych i chorych parafian.(paczki zostały przygotowane dzięki ofiarności parafian-produkty spożywcze i ofiary pieniężne-, pomocy żywnościowej z UE w ramach programu PEAD, oraz wsparciu finansowemu parafii.) 
  • Odwiedzanie starszych i chorych parafian i stosowna pomoc
  • Przygotowanie spotkań seniorów w Domu Parafialnym
  • Pomoc doraźna