Ochronka św. Marcina gromadzi dzieci z rodzin potrzebujących.

W ramach zajęć dzieci otrzymują formację duchową oraz dożywianie.