Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w diecezji Gliwickiej istnieją od początku jej istnienia. Diecezja Gliwicka powstała w większej części z wyodrębnienia z Diecezji Opolskiej, która jako pierwsza wprowadziła funkcje nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej już w roku 1990.
Stąd w naszym gronie są osoby pełniące tą posługę ponad 20 lat.

Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej – osoba wezwana do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych.

Zwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w Kościele łacińskim są wszyscy duchowni - biskupi, prezbiterzy oraz diakoni.

Posługa podczas Mszy świętej

Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługą pomocników, sami nie rozdzielając Komunii św. Liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zależeć powinna od wielkości parafii i ilości odprawianych Mszy świętych.

Pomoc w zanoszeniu Komunii świętej chorym poza Mszą świętą

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym. Nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zachęca się, by troszczyli się o osoby obłożnie chore i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w Parafii św. Anny:

Józef Wloka
Jerzy Partuś
Piotr Gburek
Krzysztof Szmajta
Marceli Widuch
Michał Kudełka
Lubomir Stojewski
Jan Strzoda
Wojciech Wizental
Bogdan Michalski