DZIECI MARYI

 

To grupa dziewcząt, które w szczególny sposób ukochały Matkę Bożą i pragną jej służyć.

Gromadzą się na służbie przy ołtarzu:

  • w niedzielę o godz. 11:15
  • we wtorek o godz. 18:00

Uczestniczą też w nabożeństwach majowych i październikowych. Przychodzą na spotkania formacyjne, podczas których zawsze dzieje się coś ciekawego, w piątek o godz. 15:30.

 

Opiekunem grupy jest: ks. Tomasz Wieczorek.

Opiekunowie zachęcają dziewczęta z naszej parafii, aby przyłączyły się do grupy Dzieci Maryi i zaprzyjaźniły się z Jezusem i Jego Matką.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

10 Przykazań Dziecka Maryi

Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.
Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.
Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.
Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.
Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.
Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach.
Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.
Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.
Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.


Obowiązki Dziecka Maryi

Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.
Bierze czynny udział w Eucharystii.
Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
Jest wzorem ucznia.
Śpieszy bliźnim z pomocą.
Jest apostołem wśród otoczenia.

Za przykładem Maryi żyjemy według wskazań modlitwy "Ojcze nasz"

Naśladujemy dobroć Ojca Niebieskiego, Jezusa i Maryi
Jak Jezus i Maryja zauważamy bliźniego i pomagamy mu
Świat ukazuje nam wspaniałość Ojca, który jest w niebie
Dzieci Boże często rozmawiają z Ojcem, który jest w niebie
Chcemy, by wszyscy poznali i czcili Imię Boga
Budujemy Boże Królestwo pokoju i dobroci
Wypełniając, jak Maryja, swoje codzienne obowiązki, spełniamy wolę Bożą
Wypełniamy wolę Bożą, rozwijając nasze talenty i służąc nimi innym
Przez niesienie krzyża trudów i cierpień wypełniamy wolę Bożą
Prosimy Boga o pokarm dla duszy i ciała
Troszczymy się o innych jak Jezus i Maryja
Za każde zło przepraszamy Boga i wynagradzamy je dobrem
Na wzór Chrystusa przebaczamy innym
Modlitwą zwalczamy pokusy do zła
Cieszymy się z obietnicy życia wiecznego

 

Z Maryją słucham w Kościele

Maryja - naszą kochającą Matką
Z Maryją - naszą Matką, żyjemy we wspólnocie Kościoła
Naśladujemy Matkę Najświętszą, pełniącą Bożą wolę
Jak Maryja współdziałamy z Bogiem

 

Apostolstwo radości

W ciszy z Maryją słuchamy Boga
Z Maryją wsłuchujemy się w naukę Chrystusa
Słuchamy Boga mówiącego do nas przez głos sumienia
Z Maryją słuchamy Boga mówiącego do nas przez różne wydarzenia
Jak Maryja dostrzegamy Chrystusa w drugim człowieku i służymy mu
Maryja - Matka słuchająca ludzi
Matka współczująca
Współczujemy jak Jezus i Maryja
Naśladujemy Chrystusa i Maryję współczujących bliźnim
Z Maryją modlę się w Kościele
Wierność Bogu przez modlitwę
Wierność modlitwie mimo przeszkód i roztargnień
Bóg uzdalnia nas do modlitwy
Modlitwa z Pismem Świętym
Modlitewne wsłuchiwanie się w Boga
Modlitwa indywidualna i wspólnotowa
Moja rozmowa z kochającym Ojcem
Odkrywanie woli Bożej - modlitwą
Modlitwa - przyjacielską rozmową z Jezusem Chrystusem
Jezus Chrystus pragnie się ze mną spotkać w Komunii Świętej
Modlitwa - trwanie przed Bogiem
Moja rozmowa z Matką Najświętszą
Rozważania różańcowe
Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia
Modlitwa prośby
Bóg nam przebacza, gdy my przebaczamy
Jezus przebacza nam grzechy w sakramencie pojednania
Modlitwa psalmami